http://www.copc.cat/cursos/1378/Curs-Tractament-del-trauma-des-de-la-perspectiva-narrativa-

La teràpia narrativa correspon a un model de psicoteràpia desenvolupat per Michael White i David Epston ( terapeutes familiars) en els anys 80′ i 90′ a Austràlia i Nova Zelanda. Aquestes pràctiques estan interessades en els coneixements locals i les habilitats que les persones han desenvolupat per respondre en diferents moments de les seves vides. Promuen l’acció dins de la diversitat de formes de vida que cada persona prefereix. Les pràctiques de la teràpia narrativa esta informades des de les idees del construccionisme social, el post-estructuralisme i la postmodernitat. 
La intenció del curs és la de donar a conèixer les pràctiques narratives en el treball amb persones, famílies i comunitats que han patit esdeveniments traumàtics.
Farem èmfasi en la pràctica, es a dir, l’orientació de les sessions serà la traducció de les idees als contextos, problemàtiques i persones particulars amb les quals treballem. 
El curs constarà de dues parts. Per un costat, treballarem les idees claus per treballar amb el trauma des de la perspectiva narrativa. D’altra banda, treballarem amb l’arbre de la vida, una metodologia específica amb la qual es pot treballar amb adults, pares, persones amb discapacitats, nens, persones que conviuen amb el VIH, persones que pateixen càncer, refugiats,…

El curs constarà en un inici de quatres sessions de 5 hores de duració.
Durant el curs proporcionarem articles i capitols de llibre en format digital ( pdf) i material adicional relatiu als exercicis pràctics.
Esta dirigit a qualsevol persona vinculada en les àrees següents:
– Salut mental: ( psicoterapia, treball social, ocupacional, infermeria,…)
– Treball Comunitari.
– Educació.